Post Conference Information

Vi ønsker med dette å rette en stor takk til alle som deltok på Midnattssolkonferansen. Totalt var det 348 deltakere på konferansen. 97 deltok fysisk.

Presentasjoner er tilgjengelig her.

Videoer fra konferansen er tilgjengelig her.

We would like to thank everyone who participated at the Midnight Sun Conference. In total, we had 348 participants. 97 participated physically.

Presentations are available here.

Videos from the conference are available here.