Program

Tirsdag 15. juni - Clarion Hotel The Edge / Digitally

09:00 - 09:10 Opening

AI-derived risk stratification using EHRs, registry data, and other non-imaging data (09:20-12:20)

This session is in English.

 • 09:10 - 09:40 Bart Geerts - Healthplus.ai, Getting an early warning AI tool clinically validated; What we learned.

 • 09:40 - 10:00 Kasper Jensen - IQVIA, Analysis of free text in electronic health records.

 • 10:00 - 10:20 Cristina Soguero-Ruiz - Rey Juan Carlos University, AI-derived early-warning of postoperative complications and adverse events.

 • 10:20 - 10:45 Coffee break. For virtual attendees: Virtual coffee break: https://spatial.chat/s/midnattsol

 • 10:45 - 11:10 Brita Elvevåg - University of Tromsø, Language technologies in psychiatric research: The challenges and opportunities of translating into practical tools.

 • 11:10 - 11:40 David Clifton - University of Oxford, AI and the Next Generation of Healthcare.

 • 11:40 - 12:10 Panel session on «How to bridge the development-to-implementation gap in clinical artificial intelligence».

       • Participants: David Clifton, Bart Geerts, Brita Elvevåg, Ishita Barua.

       • Moderator: Tor Ingebrigtsen.

 • 12:10 - 13:10 Lunch

KI og beslutningsstøtte basert på data fra EPJ og registre (13:10-15:10)

This session is in Norwegian.

 • 13:10 - 13:40 Ira Haraldsen - Oslo Universitetssykehus, AI-MIND - Intelligente digitale verktøy for screening av hjerneforbindelser og demensrisikovurdering hos personer som er rammet av mild kognitiv svikt.

 • 13:40 - 14:05 Tor Ingebrigtsen - UiT Norges Arktiske Universitet, AI og maskinlæring for analyse av register data i medisin: En vei mot bedre prediksjoner og besluttningstøtte?

 • 14:05 - 14:30 Stein Olav Skrøvseth - Nasjonalt senter for e-helseforskning, Helsedata og kunstig intelligens ved Nasjonalt senter for e-helseforskning

 • 14:30 - 14:55 Lars Ailo Bongo og Kristian Svendsen - UiT Norges Arktiske Universitet, Bruk av norsk og europeisk registerdata til å finne bivirkninger, koblet mot outcomes i pasientregisteret.

 • 14:55 - 15:15 Coffee break. For virtual attendees: Virtual coffee break: https://spatial.chat/s/midnattsol

 • 15:15 - 16:00 Åpning av SPKI Senter for pasientnær kunstig intelligens / Opening of SPKI - The Norwegian Center for Clinical Artificial Intelligence

       • Rolv-Ole Lindsetmo - Medisinskfaglig leder i SPKI, Velkommen og ord om viktigheten av et senter som SPKI.

       • Anne Husebekk - Rektor ved UiT, Åpningshilsninger

       • Anita Schumacher - Administrerende direktør ved UNN, Åpningshilsninger

       • Cecilie Daae - Administrerende direktør ved Helse Nord, Åpningshilsninger

       • Kirsti Baardsen - Brukerutvalget ved UNN, Åpningshilsninger

       • Esmaeil S. Nadimi - Head of Research at CAI-X, CAI-X: The Danish Centre for Clinical Artificial Intelligence

       • Robert Jenssen - Teknologisk leder i SPKI, Veien som har ført oss hit vi er i dag – og veien videre.

       • Karl Øyvind Mikalsen - Daglig leder av SPKI, Lær å kjenne SPKI – visjoner og oppgaver framover.

 • 16:00 - 16:10 Åpning av fagnettverket Kunstig intelligens i norsk helsetjeneste (KIN). Stein Olav Skrøvseth, Nasjonalt senter for e-helseforskning

 • 16:10 - 16:15 Closing

 • 19:00 - 21:15 Dinner at Clarion Hotel The Edge

Onsdag 16. juni - Clarion Hotel The Edge / Digitally

AI and medical imaging (09:00-12:00)

This session is in English.

 • 09:00 - 09:05 Opening

 • 09:05 - 09:35 Habib Zaidi - Geneva University, The emerging role of artificial intelligence in multimodality medical imaging.

 • 09:35 - 10:00 Tomoyuki Irino - Keio University, State of AI in Surgery/Clinical Medicine in Japan 2021.

 • 10:00 - 10:25 Coffee break. For virtual attendees: Virtual coffee break: https://spatial.chat/s/midnattsol

 • 10:25 - 10:50 Robert Jenssen - Visual Intelligence, Visual Intelligence for decision support in healthcare and medical image analysis.

 • 10:50 - 11:15 Stian N. Anfinsen - University of Tromsø, Machine learning for hybrid PET image analysis in the 180°N project.

 • 11:15 - 11:45 Julia Schnabel - Technical University Munich, AI-enabled medical imaging.

 • 11:45 - 12:45 Lunch

Veien til implementering av KI i helsetjenesten (12:45-16:00)

This session is in Norwegian.

 • 12:45 - 13:10 Bjørn Graff - Vestre Viken HF, Erfaringer med anskaffelse av CE-merkete hyllevare innen radiologi.

 • 13:10 - 13:35 Solveig Hofvind - Kreftregisteret, Bruk av kunstig intelligens i Mammografiprogrammet.

 • 13:35 - 14:10 Paneldebatt, Hvordan lykkes med å ta i bruk KI innen radiologi slik at det kommer pasienter og klinikere til nytte?

       • Deltakere: Helga Brøgger, Rolv-Ole Lindsetmo, Bjørn Graff, Solveig Hofvind.

       • Moderator: Stein Olav Skrøvseth.

 • 14:10 - 14:30 Coffee break. For virtual attendees: Virtual coffee break: https://spatial.chat/s/midnattsol

 • 14:30 - 15:10 Paneldebatt, EUs nye rammeverk for KI: Implikasjoner for adgang til å ta kliniske beslutningsstøtteverktøy i bruk.

       • Deltakere: Mathias Hauglid, Anne Kjersti Befring, Ira Haraldsen, Marit Austeng

       • Moderator: Vibeke Binz Vallevik

 • 15:10 - 15:50 Hva er status for KI i helsetjenesten nå? Korte orienteringer fra nasjonalt og regionalt hold og et fyrtårnprosjekt:

       • Finn Henry Hansen - Helse Nord RHF, Strategi for kunstig intelligens i Helse Nord for 2022-2025.

       • Vibeke Binz Vallevik - DNV Healtcare, BigMed: Refleksjoner fra et fyrtårnprosjekt om klinisk implementering av presisjonsmedisin

       • Siv A. Fjellkårstad - Helsedirektoratet, Bedre bruk av kunstig intelligens.

       • Frida Holmberg - Helsedirektoratet, God klinisk praksis.

 • 15:50 - 16:00 Closing