Program

Tirsdag 15. juni - Clarion Hotel The Edge / Digitally

09:00 - 09:20 Opening

AI-derived risk stratification using EHRs, registry data, and other non-imaging data (09:20-12:20)

This session is in English.

09:20 - 10:00 David Clifton, AI and the Next Generation of Healthcare.

10:00 - 10:35 Kasper Jensen, Analysis of free text in electronic health records.

Cristina Soguero-Ruiz, AI-derived early-warning of postoperative complications and adverse events.

10:35 - 11:00 Coffee break.

11:00 - 11:25 Brita Elvevåg, Language technologies in psychiatric research: The challenges and opportunities of translating into practical tools

11:25 - 11:50 Bart Geerts, Getting an early warning AI tool clinically validated; What we learned.

11:50 - 12:20 Panel session on «How to bridge the development-to-implementation gap in clinical artificial intelligence». Participants: David Clifton, Bart Geerts, Brita Elvevåg,

12:20 - 13:20 Lunch

AI-derived risk stratification using EHRs, registry data, and other non-imaging data (13:20-15:10)

This session is in Norwegian.

13:20 - 13:55 Ira Haraldsen, AI-MIND - Intelligent digital tools for screening of brain connectivity and dementia risk estimation in people affected by mild cognitive impairment.

13:55 - 14:20 Tor Ingebrigtsen, AI and machine learning in analysis of register data in medicine: A way to better prediction and decision support?

14:20 - 14:45 Anne-Toril Nordsletta, Pågående aktivitet og ideer fremover ved NSE.

14:45 - 15:10 Lars Ailo Bongo og Kristian Svendsen, Bruk av norsk og europeisk registerdata til å finne bivirkninger, koblet mout outcomes i pasientregisteret.

15:10 - 15:30 Coffee break.

15:30 - 16:20 Åpning av SPKI Senter for pasientnær kunstig intelligens / Opening of SPKI - The Norwegian Center for Clinical Artificial Intelligence

16:20 - 16:30 Åpning av fagnettverket Kunstig intelligens i norsk helsetjeneste (KIN). Stein Olav Skrøvseth, Nasjonalt senter for e-helseforskning

Onsdag 16. juni - Clarion Hotel The Edge / Digitally

AI and medical imaging (09:00-12:00)

This session is in English.

09:00 - 09:05 Opening

09:05 - 09:35 Habib Zaidi, The emerging role of artificial intelligence in multimodality medical imaging.

09:35 - 10:00 Tomoyuki Irino, State of AI in Surgery/Clinical Medicine in Japan 2021

10:10 - 10:25 Coffee break.

10:25 - 10:50 Stian N. Anfinsen, AI and medical imaging at 180n - Norwegian Nuclear Medicine Consortium.

10:50 - 11:15 Robert Jenssen, AI and medical imaging at Visual Intelligence.

11:15 - 11:45 Julia Schnabel, AI and medical imaging

11:45 - 12:45 Lunch

Veien til implementering av KI i helsetjenesten (12:45-16:00)

This session is in Norwegian.

12:45 - 13:10 Bjørn Graff, Erfaringer med anskaffelse av CE-merkete hyllevare innen radiologi

13:10 - 13:35 Solveig Hofvind, Bruk av kunstig intelligens i Mammografiprogrammet

13:35 - 14:10 Paneldebatt, Hvordan lykkes med å ta i bruk KI innen radiologi slik at det kommer pasienter og klinikere til nytte

14:10 - 14:30 Coffee break.

14:30 - 15:10 Paneldebatt, EUs nye rammeverk for KI: Implikasjoner for adgang til å ta kliniske beslutningsstøtteverktøy i bruk

15:10 - 15:50 Hva er status for KI i helsetjenesten nå? Korte orienteringer fra nasjonalt og regionalt hold og et fyrtårnsprosjekt:

  • Finn Henry Hansen, Strategi for kunstig intelligens i Helse Nord for 2022-2025

  • Vibeke Binz Vallevik, BigMed: erfaringer fra oppsummeringer av et fyrtårnsprosjekt

  • Siv A. Fjellkårstad, Bedre bruk av kunstig intelligens

  • Frida Holmberg, God klinisk praksis

15:50 - 16:00 Closing