Virtual Mingling

I forbindelse med Midnattssolkonferansen tilbyr vi i kaffepausene (2*25 min) et virtuelt minglerom for digitale deltakere. Dette er et slags videomøte der du flytter avataren din i nærheten av de du ønsker å snakke med. Programmet kjører online på datamaskinen din så du trenger ikke installere noe ekstra.


Når du åpner programmet i nettleseren, vil det be om tilgang til kamera og mikrofon. Det er viktig å gi tillatelse til dette i starten, du kan skru det av og på som du ønsker når du kommer inn i rommet. For å unngå feedback kan det være lurt å bruke hodetelefoner. Når du kommer inn i programmet kan du zoome ved å bruke scroller eller +/- knappen i nedre høyre hjørne for å få bedre oversikt. Rommet vil se omtrent slik som vist i bildet ovenfor.


Her kan du bevege deg fritt og snakke med deltakere. I rommet er det plassert bord med postere på, her er det mulig å ha et eget bord hvor deltakere kan komme for å diskutere et spesielt tema eller prosjekt med deg. Du kan selv velge et tema som vi tildeler ditt bord. Dersom du ønsker å sitte som vert ved et bord er det bare å avklare med oss, og plassere din avatar ved bordet under tildelte pausetid. På høyre side av skjermen vises en liste over tilgjengelige rom, inkludert en kafé. Her er det fri mingling uten fastsatte temabord.


Link til virtuell mingling: https://spatial.chat/s/midnattsol.


For spørsmål angående virtuell mingling, vennligst kontakt Therese Svenning via therese.olsen.svenning@ehealthresearch.no.

During The Midnight Sun Conference, we are offering a virtual mingling room for digital participants to attend in the coffee breaks (2*25 min.). This is a video meeting where you move your avatar close to those you wish to speak with. The program runs online on your computer, so you don’t have to install any external software.


When you open the program in your browser, it will ask for access to your microphone and camera. It is important to allow this request, you can turn it on and off as you choose when you have entered the room. To avoid feedback, it can help to use headphones. When you enter the room you can use the scroller or the +/- button in the bottom right corner to get a better overview. The room will look something like the image shown above.


Here, you can move freely and talk to other participants. At the tables you can see different posters. Here it is possible to host a table where participants can come and discuss a specific topic or project with you. You can choose a topic that will be assigned to your table. All you have to do in order to host such a table is to clarify this with us and place your avatar close to the table during your assigned coffee break. At the right side of the room, you can see a list of available rooms including a café where there are no assigned tables and people can discuss freely.


Link to virtual mingling: https://spatial.chat/s/midnattsol.


For questions concerning virtual mingling, please contact Therese Svenning via therese.olsen.svenning@ehealthresearch.no.